Іларіонівська ОТГ. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради

 

Нормативна база в галузі "Освіта".

 

Верховна Рада України http://zakon5.rada.gov.ua

Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua

Міністерство освіти і науки України http://old.mon.gov.ua

 

 

НОРМАТИВНА БАЗА

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про освіту» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про загальну середню освіту» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/651-14

Закон України "Про дошкільну освіту" http://osvita.ua/legislation/law/2234/

Закон України "Про позашкільну освіту" http://osvita.ua/legislation/law/2241/

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про фізичну культуру і спорт» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T380800.html

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо започаткування службово-прикладного та військово-прикладного спорту» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172080.html

Закон України «Основи законодавства України про культуру» (від 14 лютого 1992 року № 2117-XII). http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2117-12

ЗАКОН УКРАЇНИ « Про бібліотеки і бібліотечну справу (зі змінами й доповненнями)»  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 7, ст.45) http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244979691&cat_id=99798

ЗАКОН УКРАЇНИ  «Про культуру»  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168) http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244979691&cat_id=99798

ПОСТАНОВИ, ЛИСТИ ТА НАКАЗИ МОН УКРАЇНИ

№1/9-331 від 22.05.2018 Щодо поширення випадків отруєння школярів газоподібними речовинами http://don.kievcity.gov.ua/files/2018/5/24/lustmon.pdf

№1/11-5480 від 18.05.2018 Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству http://don.kievcity.gov.ua/files/2018/5/22/mon.pdf

Постанова від 10.05.2018 № 367 Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти https://mon.gov.ua/ua/

№1/9-292 від 08.05.2018   Лист-роз'яснення Міністерства освіти і науки України щодо застосування окремих положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти http://don.kievcity.gov.ua/files/2018/5/11/yasnennya-do-poryadku-zarakhuvannya.pdf

№367 від 16.04.2018  Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти http://don.kievcity.gov.ua/files/2018/5/11/1_nakaz_367.pdf

1/9-133 від 05.03.2018  Щодо листа Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини http://don.kievcity.gov.ua/files/2018/4/5/human_rights.pdf

1/9-171 від 22.03.2018  Щодо протидії пропаганді сепаратизму в закладах освіти http://don.kievcity.gov.ua/files/2018/3/27/0634107.pdf

1/9-126 від 28.02.2018  Про методичні рекомендації, присвячені державним символам та атрибутам України http://don.kievcity.gov.ua/files/2018/3/5/1_9-126.pdf

№183 від 21.02.2018  Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2018 році https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/01/NMO-183.pdf

від 16.02.2016 р. № 1/9-80 «Щодо атестації педагогічних працівників» http://www.documenty.in.ua/lyst-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrayiny-shhodo-atestatsiyi-pedagogichnyh-pratsivnykiv-vid-16-02-2016-r-1-9-80/

Постанова від 13.02.2018 № 137 Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи https://mon.gov.ua/ua/

№1/9-74 від 01.02.2018  Щодо застосування державної мови в освітній галузі https://drive.google.com/file/d/1WuyRXWNqS0PhykL5IJ1JonyViP0rvVBX/view

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.07.2012 № 829 « Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)» http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/80

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.11.2012 № 1202/1291 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/80

Указ Президента України від 24 листопада 2005 року № 1647 «Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства» (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента від 28.02.2006 № 160). http://www.president.gov.ua/documents/3551.html

http://www.uazakon.com/documents/date_9o/pg_izwzom.htm