Іларіонівська ОТГ. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради

 ОГОЛОШЕННЯ

 

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу освіти «Шахтарська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Іларіонівської селищної ради

опубліковано 09 вересня 2019 року

    Відділ освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу освіти «Шахтарська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Іларіонівської селищної ради .

Місцезнаходження закладу:

       Синельниківський район, с. Шахтарське, вул.  Миру, 20.

       Найменування посади та умови оплати праці: директор школи,    

посадовий оклад, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410.

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти: керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, високі моральні якості, фізичний та психічний стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Для участі у конкурсі претенденти на вакантну посаду директора школи  подають особисто такі документи:

·        заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

·        автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

·        копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

·        копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

·        копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

·        довідку про відсутність судимості;

·        мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Документи подаються особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії до 17.00 год. 30 вересня 2019 року

Конкурсний відбір переможця конкурсу на заміщення посади директора школи відбудеться 09 жовтня  2019 року у відділі освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради за результатами:

·        перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р., та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти; співбесіди з конкурсною комісією;

·        публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації;

·        перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання.

Перелік питань, зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань представлені в додатку. 

Інформація про основні напрямки діяльності комунального закладу освіти «Шахтарська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Іларіонівської селищної ради http://shahsh.klasna.com/

Документи подаються на адресу: Відділ освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради, вулиця Шевченко,35

 

 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального опорного навчального закладу  «Іларіонівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів»  Іларіонівської селищної ради.

Місцезнаходження закладу:   смт. Іларіонове, вулиця Європейська, 3

Найменування посади та умови оплати праці: директор школи, посадовий оклад, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410.

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти: керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, високі моральні якості, фізичний та психічний стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Для участі у конкурсі претенденти на вакантну посаду директора школи   подають особисто такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
  • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
  • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
  • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
  • довідку про відсутність судимості;
  • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Документи подаються особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії до 02 вересня 2019 року

Конкурсний відбір переможця конкурсу на заміщення посади директора школи відбудеться 16 вересня  2019 року у відділі освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради за результатами:

Перелік питань, зразок ситуаційного завдання та  критерії оцінювання тестувань і завдань представлені в додатку

 

Інформація про основні напрямки діяльності комунального опорного навчального закладу  «Іларіонівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів»  Іларіонівської селищної ради  розміщена на офіційному веб-сайті школи: http://ilarssh.dnepredu.com

 

Документи подаються на адресу: Відділ освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради, вулиця Шевченко,35 .
       

Додаток 

 

Перелік тестових питань та зразок ситуаційного завдання для кандидатів на заміщення вакантної посади директора комунального опорного навчального закладу  «Іларіонівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів»  Іларіонівської селищної ради.

           Критерії оцінювання.

 

 

Питання

Відповідь 1

Відповідь 2

Відповідь 3

Відповідь 4

 

1.

Відповідно до Конституції України, хто має право на освіту в Україні?

відповідно до ст. 53 Конституції України кожен має право на якісну та доступну освіту

відповідно до ст. 3 Закону України "Про освіту" право на освіту мають тільки громадяни України

відповідно до ст. 3 Закону України "Про освіту" кожен має право на якісну та доступну освіту

всі відповіді вірні

 

2.

Відповідно до Конституції України, яка освіта в Україні є обов'язковою?

повна загальна середня освіта

базова загальна середня освіта

дошкільна освіта

початкова освіта

 

3

Відповідно до Закону України «Про освіту», стандарт освіти визначає:

вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів навчання здобувача освіти відповідного рівня; загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти; інші складники, передбачені спеціальними законами

вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів навчання здобувача освіти відповідного рівня; загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти; форми організації освітнього процесу; інші складники, передбачені спеціальними законами

вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів навчання здобувача освіти відповідного рівня; опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти;

критерії оцінювання компетентностей та результатів навчання здобувачів освіти інші складники, передбачені спеціальними законами

 

4

Відповідно до Закону України «Про освіту» стандарти освіти розробляються у відповідності до:

Національної рамки кваліфікації

спеціальних законів та інших нормативно-правових актів

 

 

 

 

Європейської рамки кваліфікації

європейських рамок компетентностей

 

5

Згідно із Законом України «Про освіту» стандарти освіти оприлюднюються на веб-сайтах не пізніше:

десяти днів з дня їх затвердження

одного місяця з дня їх затвердження

п’яти днів з дня їх затвердження

 

трьох днів з дня їх затвердження

 

6

Згідно із Законом України «Про освіту», основою для розроблення освітньої програми є:

 

стандарт освіти відповідного рівня (за наявності)

Концепція Нової української школи

модельна навчальна програма

Державний стандарт початкової освіти

 

7

Відповідно до Закону України «Про освіту», освітня програма містить такі структурні компоненти:

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність; загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти

загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти; вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення; форми організації освітнього процесу; опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти)

 

 

 

зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення; форми організації освітнього процесу; опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти).

 

8

Відповідно до Закону України «Про освіту» заклади освіти можуть використовувати:

типові або інші освітні програми, які розробляються та затверджуються відповідно до Закону України «Про освіту» та спеціальних законів

тільки типові освітні програми

тільки власні освітні програми, розроблені на основі типових

формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості

 

9

Відповідно до Закону України «Про освіту» освітні програми розробляються:

закладами освіти, науковими установами, іншими суб’єктами освітньої діяльності та затверджуються відповідно до Закону України «Про освіту» та спеціальних законів

 

 

 

 

 

закладами освіти;

науковими установами

суб’єктами освітньої діяльності

 

10

Відповідно до Закону України «Про освіту» наскрізні освітні програми – це програми, які:

охоплюють різні рівні освіти та розробляються, затверджуються (акредитуються) відповідно до Закону України «Про освіту» та спеціальних законів.

поєднують різні освітні програми

розробляються освітніми закладами самостійно та охоплюють різні рівні освіти

 

 

 

 

 

розробляються одним авторським колективом для різних рівнів освіти

 

11

Відповідно до Закону України «Про освіту» для осіб з особливими освітніми потребами освітні програми можуть мати:

корекційно-розвитковий складник;

корекційно-розвиткові завдання

 

 

спеціальні предмети та курси

психолого-педагогічний супровід.

 

12

Яка з компетентностей не належить до ключових компетентностей, згідно з Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87?

мовна компетентність

математична компетентність

компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій

інноваційність

 

13

Назвіть повний перелік ключових компетентностей, визначених у Державному стандарті початкової освіти,  затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87:

вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності; культурна компетентність; підприємливість та фінансова грамотність

мовна компетентність, здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності; культурна компетентність; підприємливість

вільне володіння державною мовою; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності; культурна компетентність

екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності; культурна компетентність; підприємливість та фінансова грамотність

 

14

Чи передбачено можливість інтеграції різних освітніх галузей у Державному стандарті початкової освіти?

 

передбачено повну або часткову інтеграцію різних освітніх галузей

 

 

передбачено повну інтеграцію різних освітніх галузей

передбачено часткову інтеграцію різних освітніх галузей

не передбачено інтеграції освітніх галузей

 

15

 Чи є інваріантний складник Базового навчального плану обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти?

є обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форми власності

є необов’язковим та може бути змінений  залежно від підпорядкування і форми власності закладу загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

є необов’язковим та може бути змінений у відповідності до освітньої програми закладу загальної середньої освіти

є необов’язковим та може бути змінений засновником закладу загальної середньої освіти

 

16

Ким розподіляється варіативний складник базового навчального плану?

варіативний складник базового навчального плану розподіляється закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти і відображається в освітній програмі такого закладу

варіативний складник базового навчального плану розподіляється центральним органом виконавчої влади та відображується у типовій освітній програмі

варіативний складник базового навчального плану розподіляється закладом загальної середньої освіти,  погоджується  центральним органом виконавчої влади і відображається в освітній програмі такого закладу

варіативний складник базового навчального плану розподіляється засновником закладу загальної середньої освіти.

 

17

Яке з наведених нижче тверджень є правильним?

заклади освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми, які розробляються та затверджуються відповідно до цього Закону та спеціальних законів

освітні програми повинні передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти

заклади загальної середньої освіти можуть використовувати виключно типові освітні програми

заклади спеціалізованої освіти, освітні об’єднання та заклади освіти, що здійснюють освітню діяльність на різних рівнях освіти, можуть використовувати наскрізні освітні програми, які охоплюють різні рівні освіти та розробляються, затверджуються (акредитуються) відповідно до Закону«Про освіту» та спеціальних законів

 

 

18

У якій формі проводиться Державна підсумкова атестація здобувачів освіти згідно з Державним стандартом початкової освіти?

у формі контрольних робіт з метою проведення моніторингу якості освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти та/або якості освіти

у форматі формувального оцінювання

у формі компетентнісних тестів

у формі творчих заліків або конкурсів

 

19

Відповідно до  Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998, центральне місце в системі освіти належить:

середній школі

початковій школі

 

сімейному вихованню;

індивідуальному навчанню

 

20

Нова українська школа  відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998 працює на засадах:

педагогіки партнерства

авторитарної педагогіки

технократичної парадигми

проектного навчання

 

21

Яка роль учителя в Новій українській школі відповідно до  Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998?

фасилітатора, партнера

наставника, ментора

 

авторитетного джерела знань

взірця для учня

 

22

Згідно з Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998, виховний процес має орієнтуватися на гідність, чесність, справедливість, турботу, повагу до життя, повагу особистості до себе та інших людей, які відносяться до:

морально-етичних цінностей

соціально-політичних цінностей

 

компетентностей

особистісних якостей

 

23

Який з чотирьох принципів, наведених нижче, не є принципом педагогіки партнерства, згідно з Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998?

1.діалог – взаємодія – взаємоповага

2.пізнання-переживання-дія

3.розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків

4. розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків)

пізнання-переживання-дія

діалог – взаємодія – взаємоповага

 

розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків)

принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей)

 

24

У скільки етапів відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998  планується проведення  реформування загальної середньої освіти вУкраїні. Назвіть ці етапи.

В три етапи:

2017-2018 роки,

2019-2022 роки,

2023-2029 роки

В два етапи:

2018-2019 роки,

2020-2029 роки,

 

В чотири етапи:

2017-2018 роки,

2019-2021 роки,

2021-2023 роки,

2023-2029 роки

Не поетапно

 

25

Відповідно до законодавства, хто може здійснювати управління закладом освіти?

всі відповіді вірні

одноосібний керівник закладу освіти

колегіальний орган управління закладу освіти

колегіальний орган громадського самоврядування

 

26

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» базова середня освіта здобувається у:

гімназії

ліцеї

 

 

профільній школі;

спеціалізованій школі

 

27

Скільки рівнів відповідно до Закону України «Про освіту» має повна загальна середня освіта, назвіть їх.

повна загальна середня освіта має три рівні освіти: початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю три роки.

повна загальна середня освіта має чотори рівні освіти:дошкільна освіта; початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю три роки.

повна загальна середня освіта має два рівні освіти:

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю три роки.

повна загальна середня освіта здійснюється не за рівнями

 

28

Що таке  автономія закладу освіти (відповідно до Закону України «Про освіту»)?

автономія - право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом

автономія - право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування

автономія - самостійність

держава гарантує автономію закладів освіти.

 

29

Які  Ви знаєте види автономії  закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?

академічна,

організаційна,

фінансова,

кадрова

територіальна

організаційна

фінансову територіальну

 

30

Ким затверджується статут закладу загальної середньої освіти відповідно до  Закону України «Про загальну середню освіту»?

заклад загальної середньої освіти діє на підставі статуту, який затверджується засновником або уповноваженим ним органом.

заклад загальної середньої освіти діє на підставі статуту, який затверджується педагогічною радою

державний заклад загальної середньої освіти діє на підставі статуту, який затверджується Кабінетом Міністрів України

статут закладу загальної середньої освіти не затверджується

 

31

Відповідно до Закону України «Про освіту», хто зобов’язаний забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти під час ліквідації закладу освіти?:

Засновник закладу освіти

керівник закладу освіти

колегіальні органи управління закладом освіти

громадське самоврядування в закладу освіти

 

32

Для чого потрібно відповідно до Закону України «Про освіту»  забезпечувати на веб-сайтах закладів освіти (у разі їх відсутності - на веб-сайтах засновників) відкритий доступ до інформації та документів закладу освіти?

 

для забезпечення прозорості і відкритості діяльності закладу освіти

суто для реклами закладу освіти

для інформування центральних органів виконавчої влади

для використання учнями під час освітнього процесу

 

33

Відповідно до Закону України «Про освіту» інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через:

10 робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом

5 робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом

20 робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом

30 робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом

 

34

Заклад освіти як суб’єкт господарювання не може діяти в одному з таких статусів

 

благодійний заклад освіти

прибутковий заклад освіти

неприбутковий заклад освіти

Бюджетна установа

 

35

За ініціативною кого створюються органи громадського самоврядування закладу освіти  відповідно до Закону України «Про освіту»?

за ініціативою учасників освітнього процесу

виключно за ініціативи центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

за ініціативою органів місцевого самоврядування

за ініціативою фізичних осіб та/або громадських об’єднань, інших інститутів громадянського суспільства, установчими документами яких передбачена діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з особливими освітніми потребами відповідно до законодавства

 

36

Відповідно до Закону України «Про освіту» державно-громадське управління у сфері освіти це:

взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з метою прийняття ефективних управлінських рішень та задоволення суспільних інтересів у сфері освіти;

взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з метою задоволення суспільних інтересів у сфері освіти

взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з метою прийняття ефективних управлінських рішень та задоволення суспільних інтересів у сфері освіти

взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з метою прийняття ефективних управлінських рішень у сфері освіти.

 

37

Відповідно до Закону України «Про освіту» органами громадського самоврядування у сфері освіти є

органи громадського самоврядування закладу освіти; конференції (форуми, з’їзди) учасників освітнього процесу, закладів освіти, їх об’єднань, що скликаються на території відповідного населеного пункту, об’єднаної територіальної громади, району, області, Автономної Республіки Крим, держави; Всеукраїнський з’їзд учасників освітнього процесу та їх об’єднань, що скликається у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки

форуми, з’їзди учасників освітнього процесу, закладів освіти, їх об’єднань, що скликаються на території відповідного населеного пункту, об’єднаної територіальної громади, району, області, Автономної Республіки Крим, держави; Всеукраїнський з’їзд учасників освітнього процесу та їх об’єднань, що скликається у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Всеукраїнський з’їзд учасників освітнього процесу та їх об’єднань, що скликається у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

конференції (форуми, з’їзди) учасників освітнього процесу, закладів освіти, їх об’єднань, що скликаються на території відповідного населеного пункту, об’єднаної територіальної громади, району, області держави; Всеукраїнський з’їзд учасників освітнього процесу та їх об’єднань, що скликається у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

38

Безпосередньо в закладі освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися з дозволу:

 

виключно керівника закладу освіти

виключно засновника закладу освіти

засновника закладу освіти або керівника закладу освіти

педагогічного колективу закладу освіти

 

39

Суб’єктами громадського нагляду (контролю) є:

громадські об’єднання та інші інститути громадянського суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, професійні об’єднання педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднання здобувачів освіти, об’єднання батьківських комітетів та органів, до яких вони делегують своїх представників.

громадські об’єднання, професійні об’єднання педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднання здобувачів освіти, об’єднання батьківських комітетів та органів, до яких вони делегують своїх представників.

громадські об’єднання та інші інститути громадянського суспільства, установчими документами яких не обов’язково передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, професійні об’єднання педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднання здобувачів освіти, об’єднання батьківських комітетів та органів, до яких вони делегують своїх представників.

органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання та інші інститути громадянського суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, професійні об’єднання педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднання здобувачів освіти, об’єднання батьківських комітетів та органів, до яких вони делегують своїх представників.

 

40

Збір первинної статистичної інформації у сфері освіти та її оброблення здійснює:

центральний орган виконавчої влади у сфері статистики

центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки

органи місцевого самоврядування

органи управління в сфері освіти окремих виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування

 

 

41

Що таке конфіденційна інформація відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?

 

Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Конфіденційна інформація – це інформація, якою не можна користуватися

Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою

Конфіденційна інформація –ненадійна інформація, яку треба приховувати

 

42

Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

 

За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи можуть бути притягнені до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку

За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи можуть бути притягнені тільки до кримінальної, відповідальності у встановленому законом порядку

За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи притягуютьсятільки до адміністративної відповідальності у встановленому законом порядку

За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи притягуються виключно до цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок ситуаційного завдання для кандидатів на заміщення вакантної посади директора комунального опорного навчального закладу  «Іларіонівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів»  Іларіонівської селищної ради.

 

У педагогічному колективі неодноразово порушували питання необхідності обговорення проекту річного плану закладу освіти. Педагоги скаржилися, що адміністрація сама планує, не цікавиться думкою колективу, який має цей план виконувати. Цього навчального року Ви вирішили запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та складання річного плану на наступний  навчальний рік.

 

1. Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність.

2. У чому, на Вашу думку, полягає роль керівника як управлінця персоналом відповідно до нової моделі управління людськими ресурсами в системі освіти?

 

                                        Під час проведення уроку фізичної культури травмувався учень.

1. Визначте дії керівника з дотриманням вимог нормативних документів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

До директора школи звернулися батьки учениці 9 класу з тієї причини, що однокласник їхньої дочки виставив у соцмережі відео, на якому зафіксоване її побиття іншими учнями.

  1.  Якими мають бути дії директора у такому випадку?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Всі поля обов'язкові для заповнення.

Будь ласка, введіть літери, зображені на картинці вище.
Букви вводяться без урахування регістру.